Prevence, očkování

Jedinou účinnou zbraní, jak se meningitidě bránit, je očkování, proto má tento den přispět i k tomu, aby si lidé byli vědomi nutnosti tohoto očkování.

Více informací lze vyhledat na webových stránkách ockujse.cz.

Pro podporu a pomoc nemocným i jejich rodinám vznikla organizace No Foot No Stress, kterou založila Andrea Brzobohatá. Andrea přišla v zimě 2010 kvůli invazivnímu meningokokovému onemocnění o nohy.

Sdružení No Foot No Stress vzniklo jako dobrovolné, nezávislé společenství sdružující osoby se zdravotním handicapem, s amputací dolních končetin, a osob spřízněných s tímto postižením. Záměrem do budoucna je vybudovat z této organizace nadaci a pacientskou skupinu.

Světový den proti meningitidě – 24. duben

Na 24. duben je oficiálně vyhlášen Světový den proti meningitidě, který je součástí Evropského vakcinačního týdne probíhajícího ve dnech 21. až 27. dubna. Cílem je lepší informovanost lidí o meningitidě a o možnostech prevence.

V tento den se spojují organizace zabývající se meningitidou po celém světě. Cílem je informovat společnost o tom, jaké jsou příznaky a symptomy tohoto onemocnění.