Fakta o meningitidě

Co to je meningokokální onemocnění?

Meningokokální onemocnění je nakažlivá a potenciálně životu nebezpečná infekce, která se může projevit jako bakteriální meningitida – zápal mozkových blan nebo infekce míchy – nebo jako septikémie – krevní infekce. Toto onemocnění, způsobené bakterií Neisseria meningitidis, nepřežije jeden ze sedmi nakažených. Až 92 procent nakažených je hospitalizováno, přičemž většina pacientů stráví v nemocnici šest dní. I když pacient dostane tu nejlepší péči, může zákeřnému onemocnění podlehnout během 24 až 48 hodin od projevení symptomů.

Z těch, kteří přežijí, zhruba každý pátý trpí doživotními vedlejšími účinky, jako jsou amputace končetin, záchvaty, paralýza, ztráta sluchu nebo poruchy učení. Ve většině případů vyžadují devastující vedlejší účinky nemoci nákladnou léčbu a trvalou asistenci.

Četnost nakažení meningokokálními onemocněními se v USA cyklicky pohybuje od 1 000 do 3 000 případů ročně.

Jaké jsou příznaky onemocnění?

Meningokokální onemocnění jsou obávaná kvůli tomu, jak složité je počáteční symptomy rozpoznat. Horečkou, bolestmi hlavy a nevolností se podobají obyčejné chřipce. Symptomy běžně spojované s bakteriální meningitidou a septikémií se často v prvních hodinách onemocnění vůbec neprojeví. Ty přitom mohou být pro záchranu života zásadní.

Meningitida příznaky Septikémie příznaky
Horečka Horečka
Nevolnost Nevolnost
Časté bolesti hlavy Bolesti končetin (svalů nebo kloubů)
Ztuhlost krku Chladné ruce a nohy
Citlivost na světlo Třes
Ospalost Bledá nebo skvrnitá kůže
Zmatenost Zrychlený dech nebo dušnost
Vyrážka (nevyskytuje se ve všech případech) Malé ploché nebo vystouplé jemné vyrážky nebo nachové body, které se rozvinou do větších červených nebo nachových lézí
Záchvaty Silná ospalost
Zmatenost

Jak se člověk nakazí?

Až jeden z deseti lidí může nosit bakterii způsobující onemocnění v nose nebo v krku bez projevení příznaků. Bakterii může takto přenášet po pět až šest měsíců. Nemoc se sice rozvine u méně než jednoho procenta lidí, ale potenciálně se může kdokoli stát jejím přenašečem. Bakterie se může snadno šířit skrze kašlání, kýchání nebo přímý kontakt s jejím přenašečem. Přímý kontakt s přenašečem zvyšuje riziko přenosu bakterie až osmisetnásobně.

Většina případů meningokokálního onemocnění se bez varování projeví u lidí, kteří předtím byli naprosto zdraví. Přenos onemocnění je často spojován se změnami životního stylu, které nakaženého vystavily novým/nezvyklým situacím a blízkému kontaktu s novými lidmi po delší časové období.

Změny životního stylu, které mohou zvyšovat šance nakažení zahrují například:

  • Chození do klubů
  • Cestování
  • Vstup do armády / na vojnu
  • Započetí studia na střední škole
  • Kouření
  • Líbání

Jak onemocnění předejít?

Lidem, kteří byli vystaveni kontaktu s někým, kdo je nakažen meningokokálním onemocněním jsou po krátkou dobu ordinována antibiotika, která pomohou předejít rozvinutí nemoci. Tento přístup ovšem nepomáhá předejít budoucím infekcím.

Nejefektivnějším způsobem, jak meningokokálnímu onemocnění předejít, je očkování, které poskytuje širokou ochranu ohrožené populaci. Pravidelné očkování proti dvěma hlavním příčinám onemocnění meningitidou a septikémií – Haemophilus influenze typu B (Hib) a Streptococcus pneumoniae (pneumokok) – vykázaly 99 % účinnost v redukci výskytu nemoci a počtu způsobených úmrtí. Meningokokální onemocnění je třetí a závěrečná hlavní forma bakteriální meningitidy, proti které by se mělo bojovat očkováním.

Kdo je nejvíce ohrožen?

Nejčastěji se onemocnění objevuje mezi nemluvňaty a batolaty. Silně ohroženi jsou ale i adolescenti, kteří procházejí velkými změnami životního stylu.

Meningokokální onemocnění se nejčastěji rozvine u nemluvňat mladších devíti měsíců, která tak představují skupinu s největší potřebou preventivní ochrany. Adolescenti a čerstvě dospělí zase vykazují nebývale vysoké procento úmrtí nakažených. Studie provedené v USA ukazují, že téměř čtvrtina případů onemocnění mezi lidmi ve věku 15 až 24 let končí fatálně. Přesto jsou každoročně miliony mladých američanů vystaveny riziku tím, že nepodstoupí očkování.

Rozdíly mezi různými druhy meningokokálních onemocnění

Drtivá většina meningokokálních onemocnění je způsobena pěti skupinami bakterií, z nich čtyřem (A, C, Y a W-135) lze předejít očkováním. Tyto čtyři skupiny jsou přitom v USA příčinou až poloviny případů infekce a úmrtí způsobených meningokokálními onemocněními.

Skupina zodpovědná za většinu infekcí se rok od roku mění. V raných 90. letech zapříčinila skupina Y pouze 9 procent onemocnění. V roce 2006 se přitom na počtu nemocných v USA podílela 39 procenty. Podobně skupina A, která se dnes objevuje spíše vzácně, byla v devadesátých letech zodpovědná za většinu onemocnění.

V moderním globalizovaném světě mohou k šíření meningitidy přispět také všichni, kteří cestují. Mohou dokonce zanést některé skupiny onemocnění do zemí, kde se dříve nevyskytovaly. Skupina W-135 se stále více rozšiřuje v severní Americe a Evropě, kam ji zanáší převážně turisté z postižených oblastí.