Z médií

Praha podpoří projekt proti nebezpečnému onemocnění – 11.3.2016

ČIANEWS, 11.3.2015

Mimořádně nebezpečné invazivní meningokokové onemocnění nepřežije průměrně jeden z deseti nemocných. Nejčastěji jsou jeho vysokému riziku vystaveny děti včetně batolat či kojenců. Snížit tato rizika se snaží projekt Za zdraví dětí, který finančně podpořilo hlavní město Praha.

„Cílem je informovat veřejnost o této mimořádně nebezpečné infekci a hlavně o její jediné možné prevenci. Nemoc je obtížné včas rozpoznat, nicméně se lze proti ní účinně bránit. Nejvhodnějším a současně velmi účinným nástrojem obrany je očkování, což ale dosud zdaleka není v obecném povědomí veřejnosti. Proto jsem radě hlavního města předložil a doporučil podpořit finančním darem projekt Za zdraví dětí. Jeho smyslem je popularizační formou seznámit veřejnost s riziky i včasnou prevencí nemoci,“ uvádí Radek Lacko, radní hlavního města pro oblast zdravotnictví a bydlení.

Onemocnění způsobené bakterií Neisseria meningitidis je nebezpečné i pro ty, kdo jej přežijí. Zhruba každý pátý postižený trpí doživotními následky. Ve většině případů vyžadují následky nemoci nákladnou léčbu a trvalou asistenci.

V České republice převažuje již několik let onemocnění meningokokem skupiny B. Nejčastěji se vyskytuje mezi kojenci a batolaty, silně ohroženi jsou i adolescenti procházející zásadními změnami životního stylu. Nákaza se šíří kapénkami nebo přímým kontaktem s jinými osobami.

S projektem Za zdraví dětí se budou moci Pražané poprvé seznámit 24. dubna 2016 na pražské Náplavce u příležitosti Světového dne meningitidy.

Celková částka, jakou město na projekt přispělo, je 300 tisíc korun.

Vít Hofman
Tiskový mluvčí
Magistrát hl. m. Prahy