Články lékařů

Invazivní meningokoková onemocnění (IMO) – aktuální situace v ČR

Invazivní infekce vyvolaná Neisseria meningitidis patří mezi nejzávažnější bakteriální onemocnění charakterizovaná svým fulminantním (velmi prudce probíhajícím) průběhem s vysokou smrtností. Mezi nejčastější projevy infekce patří hnisavá meningitida a sepse. V letech 2011 a 2012 bylo v České republice hlášeno 129 invazivních onemocnění z nichž 11 skončilo úmrtím. Nejvyšší věkově specifická nemocnost je u dětí do jednoho roku věku, která se za tři roky téměř zdvojnásobila na 11,9 případů na 100 000 dětí v této věkové kategorii. Procentuální zastoupení séroskupiny B na všech případech IMO za poslední období narůstá, v roce 2012 bylo 72% reportovaných případů IMO způsobeno séroskupinou B, u kojenců pak dokonce 85%. Proti séroskupině B dosud neexistovala žádná prevence v podobě očkování. Stávající vakcíny preventují onemocnění proti skupinám A,C,W-135 a Y. V průběhu druhého čtvrtletí letošního roku bude veřejnosti dostupná vakcína proti meningokokům séroskupiny B. Tato vakcína je určena pro děti již od druhého měsíce věku.

Základní fakta invazivního meningokokového onemocnění:

 • 1 z 10 případů končí úmrtím
 • 2 z 10 přeživších mají doživotní následky:
  • amputace končetin
  • ztráta sluchu, mentální postižení, poruchy vzdělávání
  • orgánové poškození, např. poškození ledvin
  • poruchy hybnosti
 • kojenci mají 20krát vyšší riziko onemocnění

Zpráva společnosti Novartis