Z médií

Meningokok nejvíce ohrožuje malé děti – Novinky.cz – 30.4.2013

Meningokok nejvíce ohrožuje malé děti - Novinky.cz - 30.4.2013Novinky.cz, Rubrika: Zdraví, Název článku: Meningokok nejvíce ohrožuje malé děti

Nejmladší děti ve věku do 11 měsíců jsou v současnosti nejvíce ohroženy invazivním meningokokovým onemocněním (IMO). Celkem v Česku v loňském roce touto chorobou onemocnělo 64 lidí. Tři z nich zemřeli, uvedla aktuální zpráva Národní referenční laboratoře (NRL) pro meningokokové nákazy Státního zdravotního ústavu.

Letos se nemocí zatím nakazilo 20 pacientů, informovala na tiskové konferenci MUDr. Pavla Křížová, vedoucí NRL. V roce 2011 si meningokok vyžádal osm životů z celkového počtu 65 nemocných. Pokles onemocnění meningitidou typu C je dán zejména tím, že lidé nepodceňují prevenci a dávají sebe i své děti očkovat.

Nejvíce nemocných meningitidou typu B je stabilně ve věkové skupině dětí do 11 měsíců věku, je proto potřeba, aby vakcína proti meningokoku tohoto typu byla zařazena do očkovacího schématu malých dětí, uvádí NRL ve své zprávě. Tato vakcína bude vhodná i pro adolescenty.

Nejhorší to bylo v 90. letech

Nejhorším obdobím v historii samostatné České republiky byla polovina 90. let, v roce 1994 zemřelo na invazivní meningokokové onemocnění 27 lidí, o rok později 21.

„V lednu 2013 byla celoevropsky, včetně České republiky, registrovaná vakcína proti meningokoku typu B a měla by být v Česku dostupná koncem roku 2013,“ říká MUDr. Pavla Křížová.

Původní konjugovaná tetravakcína je v Česku dostupná od roku 2010. V Rakousku je dokonce zahrnutá do očkovacího schématu a státem hrazena. Některé pojišťovny u nás na očkování proti meningokokovým onemocněním již také přispívají. „Spektrum vakcín v současné době pokrývá většinu sérologických skupin meningokoků a dává možnosti univerzální ochrany proti tomuto závažnému onemocnění,“ dodává MUDr. Křížová, CSc. Žádný z pacientů IMO v roce 2012 v České republice nebyl proti tomuto onemocnění očkován.

Co to je meningokokální onemocnění?

Meningokokální onemocnění je nakažlivá a potenciálně životu nebezpečná infekce, která se může projevit jako bakteriální meningitida – zápal mozkových blan nebo infekce míchy – nebo jako septikémie – krevní infekce. Toto onemocnění, způsobené bakterií Neisseria meningitidis, nepřežije jeden ze sedmi nakažených. Až 92 procent nakažených je hospitalizováno, přičemž většina pacientů stráví v nemocnici šest dní. I když pacient dostane tu nejlepší péči, může zákeřnému onemocnění podlehnout během 24 až 48 hodin od projevení symptomů.

Z těch, kteří přežijí, zhruba každý pátý trpí doživotními následky, jako jsou amputace končetin, záchvaty, paralýza, ztráta sluchu nebo poruchy učení. Ve většině případů vyžadují devastující vedlejší následky nemoci nákladnou léčbu a trvalou asistenci.

Příznaky onemocnění

Meningokokální onemocnění jsou obávaná kvůli tomu, jak složité je počáteční symptomy rozpoznat. Horečkou, bolestmi hlavy a nevolností se podobají obyčejné chřipce. Symptomy běžně spojované s bakteriální meningitidou a septikémií se často v prvních hodinách onemocnění vůbec neprojeví. Ty přitom mohou být pro záchranu života zásadní.

Příznaky meningitidy Příznaky septikémie
Horečka Horečka
Nevolnost Nevolnost
Časté bolesti hlavy Bolesti končetin (svalů nebo kloubů)
Ztuhlost krku Chladné ruce a nohy
Citlivost na světlo Třes
Ospalost Bledá nebo skvrnitá kůže
Zmatenost Zrychlený dech nebo dušnost
Vyrážka (nevyskytuje se ve všech případech) Malé ploché nebo vystouplé jemné vyrážky nebo nachové body, které se rozvinou do větších červených nebo nachových lézí
Záchvaty Silná ospalost, zmatenost

Jak se člověk nakazí

Až jeden z deseti lidí může nosit bakterii způsobující onemocnění v nose nebo v krku bez projevení příznaků. Bakterii může takto přenášet po pět až šest měsíců. Nemoc se sice rozvine u méně než jednoho procenta lidí, ale potenciálně se může kdokoli stát jejím přenašečem. Bakterie se může snadno šířit skrze kašlání, kýchání nebo přímý kontakt s jejím přenašečem. Přímý kontakt s přenašečem zvyšuje riziko přenosu bakterie až osmisetnásobně.

Většina případů meningokokálního onemocnění se bez varování projeví u lidí, kteří předtím byli naprosto zdraví. Přenos onemocnění je často spojován se změnami životního stylu, které nakaženého vystavily novým/nezvyklým situacím a blízkému kontaktu s novými lidmi po delší časové období.

Změny životního stylu, které mohou zvyšovat šance nakažení zahrnují například:

  • Chození do klubů
  • Cestování
  • Vstup do armády/na vojnu
  • Započetí studia na střední škole
  • Kouření
  • Líbání